Αρχιτεκτονικα

Αρχιτεκτονικές λύσεις και σχεδιασμός για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

Αρχιτεκτονικές λύσεις και σχεδιασμός για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνουν:

  • Αρχιτεκτονικές λύσεις και με βάση τις αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού
  • Σχεδιασμός Λειτουργικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών
  • Σχεδιασμός Λεπτομερειών
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση αρχιτεκτονικών λύσεων
  • Αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων
  • Ανακαινίσεις
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
εσωτερική διακόσμιση